Ładowarka rowerowa - Bike charger

Pomysł zaprojektowania układu pozwalającej ładować telefon podczas jazdy na rowerze pojawił się po rozmowie z kolegą. Jako źródło energii elektrycznej posłużyć ma oczywiście dynamo rowerowe. Dynamo takie, bez obciążenia charakteryzuje się bardzo dużą zmienność napięcia wyjściowego w zależności od prędkości wirowania. Napięcie chwilowe indukowane w uzwojeniach dla dużuch prędkości przekracza 100V Układ ładowarki zaprojektowany został tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie podczas jazdy z dużą prędkością i brakiem obciążenia. Do celów badania zbudowanej ładowarki wykorzystałem stanowisko składające się z silnika napędowego połączonego z dynamem przeznaczonym do zabudowy w piaście rowera. Na stanowisku tym zostały przeprowadzone pomiary: Zaprojektowania i zbudowana ładowarka badanie podczas pracy z dużą prędkością i brakiem obciążenia przeszła pomyślnie. Natomiat wyniki badań prądu dostarczanego przez układ w zależności od prędkości obrotowej przedstawiono na rysunkach. Poniższy rysunek przedstawia chrakterystykę prądowo-prędkościowę dynama wraz z ładowarką podczas dwóch różnych badań: Dla tego drugiego przypadku otrzymujemy przebieg chrakterystyki nieco wyżej, czyli nieznacznie większy prąd pobierany przez ładowany telefon. Wynika to z możliwość ładowania telefonu napięciem nieco niższym niż 5V.
Rysunek 1. Charakterystyka prądowo prędkościowa ładowarki zasilanej z dynama.


Następnie prędkość obrotowa dynama przeliczona została na prędkość roweru, przyjmując średnicę koła wynoszącą 28".
Rysunek 2. Charakterystyka prądowo prędkościowa ładowarki zasilanej z dynama.


Zbudowana ładowarka przedstawiona została na zdjęciach poniżej.

Rysunek 3. Zdjęcie panelu przedniego zbudowanej ładowarki rowerowej.


Rysunek 4. Zdjęcie zbudowanej ładowarki rowerowej wraz z telefonem podłączonym do ładowania przewodem USB.

Ładowarka dobrze spełnia swoje zadanie i jest bardzo przydatna podczas wycieczek rowerowych, a koszt jej zbudowania to około 200zł.
Dla zainteresowanych adres do kontaktu.
e-mail: